top of page

Vores team

Hvem er vi, og hvad er vores opgaver:

Julie SH low_edited.jpg

Julie Abitz

Boligsocial leder af Amagerplanen

Julie er den boligsociale leder og har som ansvarlig for Amagerplanen både det strategiske og økonomiske overblik. Hun er samtidigt bindeled til både KABs og Københavns kommunes boligsociale insdatser. 

21 46 94 30

 • Facebook
 • Twitter

Lise Bertelsen (barsel)

Boligsocial medarbejder, projektleder for kvinder og medborgerskab 

Lise arbejder med voksne kvinder og medborgerskab. I samarbejde med boligområdernes kvinder er hun med til at udvikle og afprøve aktiviteter, der giver netværk, indflydelse og viden om for eksempel job, uddannelse og rettigheder. Hun er projektleder på Springbrættet. 

23 67 41 92

 • Facebook
 • Twitter
Lise WEB 1_edited.png
Mikkel Web ny_edited.jpg
Mikkel Web ny_edited.jpg

Mikkel Josephsen

Projektleder for kontakt til boligafdelingerne og tryghedssamarbejdet

Mikkel arbejder for en god og tæt kontakt mellem boligafdelingerne og helhedsplanen og for at udvikle og vedligeholde tryghedssamarbejdet mellem beboerdemokratiet, driften, nærpolitiet, kommunes gadeplansteam og andre relevante parter.     

26 30 33 07

 • Facebook
 • Twitter

Iman Ahmad

Boligsocial medarbejder

Iman har med sit brede netværk en hovedrolle i rekruttering til alle Amagerplanens projekter. Desuden er hun arrangør og ansvarlig for ferieophold for beboerne, ligesom hun arbejder en del med kvindenetværk i boligafdelingerne som Amager Healthy Girls. 

26 82 16 12

 • Facebook
 • Twitter
Iman ny_edited.jpg
Mikkel Web ny_edited.jpg
Nina low1_edited.jpg

Nina Suhr

Infrastruktur

Nina arbejder hovedsagligt på infrastrukturprojektet i Hørgården. Her arbejder hun med at forbedre stier og byrum i samarbejde med områdets beboere. Desuden hjælper hun til ved spørgsmål og projekter om arkitektur og byomdannelse i helhedsplanen.  

21 75 75 55

 • Facebook
 • Twitter

Manal Dbouk (barsel)

Projektleder for lektiecafé og danskundervisning

Manal samarbejder med de lokale folkeskoler om at skabe de bedste forudsætninger for, at nogle af de mest sårbare elever støttes fagligt og socialt. Derudover arrangerer Manal lektiecaféer for børn og unge, og har fokus på danskundervisning for voksne. Derudover arbejder hun også med lommepengjobs for de helt unge, som skal have deres første arbejde. 

På barsel

 • Facebook
 • Twitter
IMG_0408_edited.jpg
Mikkel Web ny_edited.jpg
Simon low SH (1)_edited.jpg

Simon Christopher Hansen 

Grøn projektleder

Simon er grøn projektleder og arbejder med madfællesskaber i Hørgården i projektet Grønne Bæredygtige Fællesskaber. 

Derudover driver Simon den nye Alternative Genbrugsstation i Urbanplanen, som hedder Lykkebazaren. Her vil der være bytterum og forskellige reparationsværksteder. 

Endelig er Simon bindeled mellem os, som arbejder i Amagerplanen, Driften og bestyrelserne i Urbanplanen og Hørgården.

40 74 26 20

 • Facebook
 • Twitter

Line Toft

Projekteleder, boligsocial medarbejder

Line er projektleder for Helhedsplanens lommepengeindsats. Hun arbejder for at så mange som mulig unge i Helhedsplanens område får mulighed for at prøve kræfter med små jobs. Derudover arbejder hun med skolesamarbejder, der skal øge børn og unges sociale og faglige trivsel, og sidst med ikke mindst er hun med til at udvikle på projekt Ung 2300.

20 29 09 37

 • Facebook
 • Twitter
IMG_0447 (1)_edited.jpg

Susanne Jørgensen

Projektleder for fritidsjob

Susanne arbejder med unge og fritidsjob i Helhedsplanen. Desuden arbejder hun også med danskundervisning for voksne og lektiecafe for børn og unge. Hun er også Zonemedarbejder for Støberigården, Prags Boulevard, Geislersgade og Hessensgården. Drift, ejendomskontor, beboere og bestyrelse kan via Susanne være indgangen til blandt andet Helhedsplanens øvrige aktiviteter og indsatser. 

29 65 52 64

 • Facebook
 • Twitter
Mikkel Web ny_edited.jpg
IMG_0040.jpg

Kira Larsen

Projektleder med fokus på beskæftigelse

Kira arbejder med voksenbeskæftigelse i Helhedsplanen og vil hjælpe beboere i job og uddannelse, samarbejde med lokale virksomheder og socialøkonomiske virksomheder, samt dele viden og give rådgivning indenfor beskæftigelsesområdet. 

30 58 58 34

 • Facebook
 • Twitter
Mikkel Web ny_edited.jpg
IMG_2124 Stor_edited.jpg

Marie Bredager Nielsen

Koordinator

Marie er koordinator for KVINFOs mentornetværk men sidder primært med Amagerplanens medarbejdere i A-huset. Mentornetværket matcher kvinder med flygtninge- og indvandrerbaggrund - med lille eller ingen arbejdserfaring i Danmark - med frivillige mentorer. Mentor og mentee arbejder sammen om at afklare og opnå mentees mål for job eller uddannelse. 

51 31 23 00

 • Facebook
 • Twitter
Vincent High_edited.png

Vincent Byakika

Kommunikationsmedarbejder

Vincent arbejder med kommunikation i Helhedsplanen og har kontakten til pressen. Han sørger også for, at nyhedsbrevene bliver sendt ud, samt at de sociale medier bliver opdateret. Desuden er det ham, som tager fotos, laver video og i samarbejde med resten af teamet laver plakater og flyers, når der er arrangementer og invitationer til events.

50 92 51 00

 • Facebook
 • Twitter
Vincent High_edited_edited.jpg
Nicoline small_edited.jpg

Nicoline Løkke Olesen 

Boligsocial medarbejder (barselsvikar)

Nicoline samarbejder med de lokale folkeskoler om at skabe de bedste forudsætninger for, at nogle af de mest sårbare elever støttes fagligt og socialt. Derudover er hun også involveret i arbejde med lektiecaféer for børn og unge, samt med danskundervisning for voksne - blandt andet mor/barn-dansk.

Hun arbejder også med fritidsjob til unge, der er fra 15 til 25 år.

24 52 17 87

 • Facebook
 • Twitter

Sarah Hassani 

Boligsocial medarbejder, projektleder  (barselsvikar)

Sarah arbejder med voksne kvinder og medborgerskab, som har fokus på at styrke kvinders adgang til medborgerskab, fællesskab, rettigheder i samfundet og brobygning til det offentlige system. Derudover yder hun socialrådgivning og holder dialogoplæg for målgruppen med afsæt i sociale, lov- og samfundsmæssige emner. 

Sarah har også ansvar for etablering af partnerskaber med eksterne aktører med henblik på forankring af lokale indsatser for beboerne i området.

23 67 41 92

 • Facebook
 • Twitter
Sara portræt low2_edited.jpg
bottom of page