top of page

Vores Indsatsområder 

Uddannelse og livschancer

Beskæftigelse

Kriminalitetsforebyggelse

Sammenhængskraft og
medborgerskab

Amagerplanens aktiviteter indenfor temaet Uddannelse og livschancer er med til at sikre, at børn og unge, der vokser op i boligområderne får de samme chancer og muligheder for at trives i skolen og få en uddannelse, som børn og unge i resten af København. Vi står bl.a. for sprog- og læseprojekter i samarbejde med de lokale folkeskoler og mødregruppe med fokus på sprog. Vi sørger også for at der findes lokale lektiecaféer og danskundervisning i nærområdet.   

De boligsociale aktiviteter indenfor temaet Beskæftigelse bidrager til at unge og voksne beboere får lige adgang til job og arbejdsmarked. Amagerplanen samarbejder bl.a. med lokale virksomheder, institutioner og kommunale parter om at finde og skabe jobs, der passer til områdets beboere og om at styrke de kompetencer, der giver beboerne adgang til job. Vi har fokus på både fritidsjobs til unge, jobs og småjobs til voksne samt råd og vejledning omkring jobsøgning og beskæftigelsessystemet.

I arbejdet med Kriminalitetsforebyggelse har Amagerplanen særligt fokus på at styrke unge beboeres muligheder for alternativer til gaden. At opholde sig på gaden er hverken et ønske for de unge selv eller for andre beboere, der kan være utrygge ved store grupper af unge i boligområderne. Amagerplanen sørger bl.a. for at der lommepengejobs til de helt unge på 13-15 år, og vi hjælper de større unge i fritidsjob, job og uddannelse.  I samarbejde med de unge selv er vi også med til at udvikle og afprøve aktiviteter, der kan være alternativer til gaden.

Under temaet Sammenhængskraft og medborgerskab arbejder vi med at styrke den generelle trivsel og tryghed i hver enkelt af Amagerplanens boligafdelinger. Vi har en medarbejder tilknyttet hver afdeling, som støtter op om de lokale aktiviteter i samarbejde med afdelingsbestyrelser, beboere og ejendomsdrift. Medarbejderen sørger også for at bygge bro mellem afdelingen og Amagerplanens mange andre aktiviteter.

Under Sammenhængskraft og medborgerskab har Amagerplanen også fokus på de særlige udfordringer, man kan have som kvinde med minoritetsbaggrund. Vi står for forskellige aktiviteter, der er med til at styrke kvinders adgang til medborgerskab, netværk, job og uddannelse. 

bottom of page