top of page
Fra Eva Sofie udvalgtIMG_0544_low.jpg

Vores mission

En boligsocial indsats skal bidrage til at løfte udsatte byområder. Det er i den grad derfor, Helhedsplanen Amagerplanen er her; Vi vil medvirke til at opfylde ambitionen om, at alle boligområder i København er levende, trygge og gode rammer om livskvalitet og bidrager til at bryde den negative sociale arv og parallelsamfund.

Indsatsen skal understøtte den fysiske og bystrategiske udvikling af områderne samt bidrage til at få de udsatte boligområder af statens ghettolister. Vi er her for at føre visionen ud i livet på Amager.

Det handler om mennesker

Den boligsociale helhedsplan skal ved udløbet af de fire år have lagt spor til blivende samarbejder i boligområderne, som sikrer, at lokale aktører har mulighed for fortsat at samarbejde om de udfordringer og muligheder, der eksisterer.

Der vil i helhedsplanens indsatser blive lagt særligt fokus på de mest udsatte og marginaliserede beboere, som er svære at nå gennem kernedrift.

 

De primære målgrupper er:

 • Unge uden uddannelse eller beskæftigelse. Som udgangspunkt er der 375 i helhedsplanens område, og det tæller også de særligt udsatte unge, der flere steder betegnes som “restgruppen” eller NEET (Not in Employment, Education or Training). De er ofte er ramt af flere, indgribende sociale problemer, fx ringe eller ingen tilknytning til uddannelse og beskæftigelse, kriminalitet, misbrug, trange boligforhold, social kontrol, dårlige skoleerfaringer og generel oplevelse af at være udenfor. I boligområderne opholder disse unge sig ofte i grupper i det offentlige rum, fx parker, gadehjørner, vaskerier, kældre og lignende med stor utryghed for andre beboere til følge. Gennem helhedsplanens arbejde skal de unge have positive alternativer til ophold på gaden samt opnå og fastholde uddannelse og beskæftigelse.

   

 • Kvinder med komplekse problemer. Vi betegner komplekse problemer som sammensatte, komplekse problemer over en længere periode. Det kan være begrænset eller helt manglende tilknytning til arbejdsmarkedet, fattigdom, lavt niveau af uddannelse, begrænsede sprogkundskaber, fysisk og psykisk sårbarhed, social kontrol samt manglende netværk og medborgerskab. Denne gruppe kvinder opsøger ofte helhedsplanen pga. utryghed ved det kommunale system. Gennem helhedsplanens arbejde skal kvinderne styrkes i at navigere i systemet, opnå sproglige færdigheder og kompetencer inden for familieliv, uddannelse og beskæftigelse.

   

 • Børn og unge som klarer dårligere end gennemsnittet. Det er særligt elever i folkeskolernes 0. - 9. klasse, der klarer sig dårligere i skolen end gennemsnittet, når det gælder sprog, læsning og/eller matematik. Gennem helhedsplanens arbejde skal børn og unge trives og deltage i skole- og fritidsliv, og blive klar til at tage en ungdomsuddannelse.
   

Ring til os

50 92 51 00

Email 

Følg os - kommer snart 

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram
bottom of page