top of page

Kriminalitets-forebyggelse

"Flere afdelinger er udfordrede af banderelaterede og voldsparate voksne samt medløbende kriminalitetstruede unge, mens andre afdelinger er udfordrede af mange børn og unge i det offentlige rum med bekymrende og/eller utryghedsskabende adfærd."

Problemkompleks:

Indstatsområde: Kriminalitetsforebyggelse 

Børn og unge i området er overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikken, og de debuterer

som kriminelle i en tidlig alder. Boligområderne er i forskellig grad udfordret af børn og unge, som hænger ud i det offentlige rum, og afdelingernes tilbagemeldinger til de to helhedsplaner i den indledende proces i forbindelse med ny fælles helhedsplan har samstemmende været, at helhedsplanen skal have fokus på kriminalitetsforebyggelse og tryghedsskabende aktiviteter.

Kriminalitet fylder for meget i området og har en markant negativ betydning for trygheden og for mange andre sociale forhold i familier, i afdelinger og på gaden. Der er stor forskel på adfærden blandt de kriminalitetstruede børn og unge i områderne, særligt fordi de aldersmæssigt spænder fra 7 til ca. 25 år. Flere afdelinger er udfordrede af banderelaterede og voldsparate voksne samt medløbende kriminalitetstruede unge, mens andre afdelinger er udfordrede af mange børn og unge i det offentlige rum med bekymrende og/eller utryghedsskabende adfærd. Der er også set eksempler på, at børn og unge er involveret i salg af euforiserende stoffer.

Fakta viser at: 

 

− Andelen af unge der er sigtet mindst én gang er over tre gange så højt som gennemsnittet i København.

− Andelen af dømte ligger højt i området, særligt i Hørgården, Remisevænget, 140 Televænget II&III, 133 Skotlandsgade/Tingvej.

− SSP har registreret 120 og 150 enkeltsager af niveau 1 og 2 (’bekymrende adfærd‘ og ’førstegangskriminalitet’) i hhv. Amager Øst og Amager Vest i 2020. I 2017 lå opgørelsen på 78 og 117 sager.

− BBU Amager har i 2020 oplevet en markant stigning i underretninger vedr. unge, der antræffes med banderelaterede personer. 

− Idrætsdeltagelsen og fysisk aktivitet falder med lavere socioøkonomisk status.

− Blandt de 10-13-årige er færre indmeldt i kommunale fritidstilbud end i København

generelt, og også færre end i flere andre udsatte boligområder i byen.

− Cirka 40 % af børnene i området vokser op med en enlig forsørger mod 21,85 % i København generelt.

Ovenstående er tal fra 2020, og de danner grundlag for den nuværende helhedsplan. Tilsammen har det stor betydning for beboernes oplevelse af utryghed. I området dækket af Tryghedspartnerskabet, er andelen af utrygge københavnere i 2021 over gennemsnittet for både bydelen og hele byen. Helhedsplanens rolle i det kriminalpræventive arbejde bliver at medvirke til det forebyggende arbejde og opbygning af beskyttelsesfaktorer i forhold til kriminalitet i form af for eksempel lommepengejobs, støtte til skole og uddannelse, understøtte sunde fællesskaber og alternativer til gaden samt deltagelse i lokal koordination med Tryghedspartnerskabet, SSP, politi med flere.

bottom of page