top of page
Fra Eva Sofie udvalgtIMG_0514_low.jpg

Tiden forud for Amagerplanen

Amager er var indtil årsskiftet 2021/2022 dækket af to boligsociale helhedsplaner ”Partnerskabet” og ”Amagerbro”, som begge havde udløb den 31. december 2021. Begge var medfinansieret af Landsbyggefonden, men fordi de i  de senere år havde fået en mindre økonomisk ramme til det boligsociale arbejde, var det et ønske at kunne fokusere deres støtte på færre helhedsplaner. Derfor blev de to eksisterende helhedsplaner til én samlet helhedsplan pr. 1. januar 2022. Navnet på den nye helhedsplan blev Amagerplanen. 

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Om Amagerbro Helhedsplan 2018-2021

Amagerbro Helhedsplan, som omfattede Sundholms- og Holmbladsgadekvartererne, afsluttede sin seneste fireårige projektperiode med udgangen af 2021. Områdets afdelinger ligger ikke samlet, men er spredt over et mindre areal og er blandet med erhverv, andels- og ejerlejligheder samt privat udlejning. Området her derfor som såden ikke en naturlig midte eller samlende vartegn.  

Det overordnede formål var at skabe højere grad af trivsel og tryghed, ansvarsfølelse, deltagelse og naboskab i boligafdelingerne i samarbejde med beboerne.

 

Amagerbro Helhedsplan er administreret af Boligforeningen VIBO, men omfatter afdelinger fra yderligere tre boligorganisationer, nemlig DFB, fsb og HAB II.

 

Landsbyggefonden bidrog med 75 procent af midlerne til helhedsplanens samlede budget. Københavns Kommune betalte 12,5 procent, og de fire implicerede boligorganisationer delte udgiften på de resterende 12,5 procent imellem sig.

Om helhedsplanen Partnerskabet 2018-2021

Partnerskabet var navnet på den boligsociale helhedsplan i Urbanplanen på Amager. Urbanplanen er et af Københavns og Danmarks helt store sammenhængende boligområder med næsten 6.000 beboere og knap 3.000 lejemål. 

 

Urbanplanen blev anlagt sidst i 60'erne og i starten af 70'erne mens Urban Hansen var overborgmester I København. Urbanplanen har dog ikke sit navn fra borgmesteren selv, men fra den retning inden for byplanlægning der hedder 'urbanisation'. Urbanplanen blev, i lighed med mange andre nye områder på den tid, bygget så den lukkede sig om sig selv og vendte ryggen mod resten af København. Det var tidens trend og fungerede fint da den blev bygget, men det gør det ikke mere.

 

Den daværende boligsociale helhedsplan gik i gang 1. januar 2018 og løb frem til udgangen af 2021.​ Partnerskabet samarbejdede undervejs med mere end 70 forskellige aktører plus en hel masse beboere i Urbanplanen om aktiviteter indenfor de fire indsatsområder i helhedsplanen:

  • Uddannelse og beskæftigelse for unge op til 30 år.Udvik

  • Tryghed og trivsel for alle beboere.

  • Forebyggelse af unges marginalisering og kriminalitet.

  • Fremme af et godt og udviklende børneliv.

bottom of page