top of page

HÅNDBOG: 
GRØNNE 
MADFÆLLESSKABER

I denne håndbog vil vi dele vores erfaringer og tips til, hvordan I selv kan etablere madtiltag i jeres boligområde med fokus på sunde, billige og klimavenlige retter. Derudover hvilke overvejelser I skal gøre jer, samt hvilke målgrupper, frivillige, partnerskaber, økonomi og måltider I kan arbejde med. Håndbogen har til formål at dele vores erfaringer og de erfaringer fra lignende projekter, som vi er blevet inspireret af.

bottom of page