top of page

Amagerplanen

Den boligsociale
indsats på Amager

"Amagerplanen arbejder for at styrke børn, unge og voksnes muligheder for job, gode skoleliv, uddannelse og medborgerskab i udvalgte almene boligafdelinger på Amager. Det gør vi gennem lokale, sociale aktiviteter i boligområderne, der også har fokus på tryghed og trivsel. Vi arbejder tæt sammen med beboere, beboerdemokrater samt kommunale og civile samarbejdspartnere"

bottom of page